Uzyskując dostęp do tej strony, użytkownik jest informowany, że korzystanie z Internetu wymaga przestrzegania szeregu przepisów dotyczących w szczególności praw autorskich i prawa Informatique et Liberté. HOTELE MADAGASCAR ONLINE, nie można ponosić odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, wydawca zastrzega sobie również prawo do modyfikacji i aktualizacji danych witryny w dowolnym momencie.

COPYRIGHT

W zastosowaniu francuskiego kodeksu własności intelektualnej (creditPhoto), reprodukcja na użytek inny niż prywatny, sprzedaż, rozpowszechnianie, publikacja, adaptacja lub komunikacja, częściowa lub integralna danych (prezentacja, układ strony zdjęcia, tekst i ilustracje chronione prawem autorskim podlegają wyłącznie uprzedniej pisemnej autoryzacji posiadaczy praw, w rzeczywistości HOTELE MADAGASCAR ONLINE
KREDYTY

Tekst: Firma MADAGASCAR HOTELS ONLINE
Zdjęcia: bezpłatny bank zdjęć, shutterstock i Jean Charles Lavictoire

ŚWIADECTWA POŁĄCZEŃ, „COOKIES”

Podczas uzyskiwania dostępu do Witryny plik cookie lub pliki cookie mogą być automatycznie instalowane i tymczasowo przechowywane w pamięci lub na dysku twardym użytkownika, aby ułatwić nawigację w Witrynie. Pliki cookie są używane do rejestrowania informacji związanych z korzystaniem z Witryny (takich jak przeglądane strony, data i godzina dostępu itp.).
Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się rejestracji plików cookie, ustawiając parametry swojej przeglądarki. Jednak ta operacja spowoduje usunięcie wszystkich plików cookie używanych przez przeglądarkę, w tym plików cookie używanych przez inne strony internetowe, co może prowadzić do zmiany lub utraty niektórych ustawień lub informacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

HOTELE W MADAGASKARZE Firma ONLINE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą dokładność i aktualizację informacji publikowanych na Stronie. HOTELE W MADAGASKARZE ONLINE zastrzega sobie prawo do zmiany treści strony w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. HOTELE MADAGASCAR ONLINE nie mogą jednak zagwarantować dokładności, precyzji ani kompletności Treści dostępnych na Stronie i zachęcają użytkownika do bezpośredniego kontaktu z każdym dostawcą.

KOMPUTEROWANIE I WOLNOŚĆ

Każdy użytkownik, który złożył bezpośrednio lub pośrednio informacje nominalne, ma prawo dostępu i sprostowania zgodnie z ustawą nr 7817 z dnia 6/01/78 (Informatique et Liberté) z administratorem strony.

Za pośrednictwem strony internetowej https://madagascar-hotels-online.com, MADAGASCAR HOTELS ONLINE mogą gromadzić dane osobowe każdej osoby wysyłającej pytanie do MADAGASCAR HOTELS ONLINE za pośrednictwem sekcji „Kontakt” witryny, lub subskrybowanie biuletynu witryny. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przekazywanych przez użytkownika do HOTELÓW MADAGASCAR ONLINE podlega przepisom ustawy nr 78-17 Informatique et Libertés z dnia 6 stycznia 1978 r. (Z późniejszymi zmianami).
Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych osobowych o nim, a także możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych, które może wykonywać w dowolnym momencie, wysyłając list do następujący adres:

HOTELE W MADAGASKARZE ONLINE
Hotel Ylang Ambondrona - Nosy Be - Madagaskar

Telefon: 034 84 812 40
Główny adres e-mail: info@madagacar-hotels-online.com

Informacje potrzebne do odpowiedzi na żądania użytkowników, takie jak imię, nazwisko, adres i e-mail użytkownika, są oznaczone gwiazdką w formularzach kolekcji. Jeśli pola oznaczone gwiazdką nie zostaną wypełnione, HOTELE MADAGASCAR ONLINE nie będą mogły przetwarzać żądań użytkowników.

DESIGN

Strona zaprojektowana i opracowana przez Rezerwacja UP, agencja cyfrowa dedykowana hotelom, restauracjom i interesariuszom z branży turystycznej.
Kierunek artystyczny: rezerwacja do góry
Tel. : +34 84 812 40
Strona internetowa: https://booking-up.com/