Jakie rozwiązania zwiększają liczbę obszarów chronionych na Madagaskarze?

Quelles solutions pour augmenter le nombre d'aires protégées à Madagascar ?

Posiadanie większej liczby obszarów chronionych na Madagaskarze, aby zachować piękno wyspy, byłoby korzystne dla wszystkich. Nadal jest to ciężka praca, ale jeśli każdy stawi swoje, możliwe jest zapewnienie trwałości bioróżnorodności Madagaskaru.

Ochrona przyrody i dobrobyt ludności
W Durbanie na zebranych w 2003 r. Obszarach chronionych zdecydowano, że całkowita powierzchnia obszarów chronionych na Madagaskarze powinna wzrosnąć do 6 mln hektarów, w tym 1 mln hektarów ekosystemów morskich i podmokłych. Plan zakładał ochronę różnorodności biologicznej przy jednoczesnym kontrolowaniu eksploatacji zasobów w górnictwie, rybołówstwie, środowisku i turystyce. Projekt Navy Protected Area (PAM) dla Nosy Ve-Androka został zaplanowany na 2007 r. Stworzenie kilku NPA staje się koniecznością, ponieważ negatywne skutki społeczno-gospodarcze zwiększają, na przykład, odwierty naftowe, które mogą mieć wpływ na dochody rzemieślniczych rybaków poprzez nieodwracalne szkody dla ekosystemów morskich. 

Ochrona ekosystemu morskiego
W 2014 r. Podczas VI Światowego Kongresu Parków w Australii obecny prezydent powiedział również, że liczba morskich obszarów chronionych potroi się w następnej dekadzie. Słowa te powtórzył minister środowiska, ekologii, morza i lasów podczas pierwszego Światowego Kongresu Wielorybów Ssaków, który odbył się niedawno w Sainle Sainte-Marie. Wszyscy uczestnicy będą musieli zastanowić się nad określeniem planu działania dla wdrożenia takiego projektu, bez którego zwiększenie liczby obszarów chronionych nie byłoby korzystne. W międzyczasie tworzone są inne programy uświadamiające, zarządzania i ochrony, a niektóre już osiągają konkretne rezultaty, zwłaszcza w odniesieniu do połowów homarów w wioskach Sainte-Luce.

Zamknij menu
ut risus leo. id, Nullam Donec tempus

O

Mada reste une destination méconnue et que ce soit au niveau des visas, des vols, des hébergements il est parfois difficile de trouver l’information voulue. C’est la que Live Madagascar entre en jeux

Site sponsorisé par

logo booking UP
Agence de visibilité hôtelière
Nous accompagnons les hôtels dans la reprise de leur visibilité web