Nieodpłatne winiety turystyczne: państwo podejmuje środki

Vignettes touristiques non versées : l'État prend des mesure

Winiety turystyczne opłacane przez gości hotelowych służą głównie do promocji celu podróży. Jednak wiele hoteli Madagaskaru nie płaci tego podatku państwu, które musi obecnie podjąć działania wspierające turystykę na Madagaskarze

Sankcje przewidziane

Obecnie winieta turystyczna jest opłacana tylko w 25%, co oznacza relatywnie niską stopę zwrotu. Rzeczywiście, wiele hoteli na Wielkiej Wyspie nie płaci skarbowi parafialnemu podatku, utrzymując je w ich imieniu. Mianowicie, że kwota ta musi zostać wypłacona w następnym miesiącu, w okresie 10 dni. Pomimo regularnych kontroli przeprowadzanych przez Ministerstwo Turystyki, zakwaterowanie w hotelu nadal podaje fałszywe informacje na temat wskaźnika obłożenia. Jednak winieta turystyczna jest ważna dla promocji destynacji Madagaskaru. Dlatego właśnie państwo postanowiło ostatnio wzmocnić te kontrole, ale także sprawdzić standardy każdego zakładu. Zostaną wprowadzone protokoły z karami za niezapłacone winiety.

Środki państwowe

W celu podkreślenia turystyki malgaskiej państwo postanowiło zmobilizować inne fundusze. To właśnie podczas zgromadzenia ogólnego ONTM - National Tourist Office of Madagascar, 4 grudnia 2014 r., Ministerstwo Turystyki ogłosiło, że budżet zostanie uwolniony. Rzeczywiście, zgodnie ze zmienioną ustawą budżetową, która została przyjęta na rok 2014, 438 milionów Ariary zostanie przeznaczonych na promocję sektora turystycznego. Rząd doda do tej sumy 234 000 euro na rok 2015. Rząd nie tylko wprowadzi te dotacje w celu poprawy turystyki w kraju. Wprowadzone zostaną również inne środki, takie jak poprawa bezpieczeństwa miejsc do odwiedzenia wraz z utworzeniem policji turystycznej. Hotele będą również lepiej kontrolowane, a wiza elektroniczna będzie teraz obowiązywać na Madagaskarze.

sed fringilla risus ipsum tempus ut odio ut

O

Mada reste une destination méconnue et que ce soit au niveau des visas, des vols, des hébergements il est parfois difficile de trouver l’information voulue. C’est la que Live Madagascar entre en jeux

Site sponsorisé par

logo booking UP
Agence de visibilité hôtelière
Nous accompagnons les hôtels dans la reprise de leur visibilité web